Kära medlemmar i Grönby Byalag

I detta annus horribilis har vi blivit tvungna att ställa in nästan alla aktiviteter för att ta vårt samhällsansvar ur smittosynpunkt. Det har varit, och är fortfarande, en prövning men vi alla ser fram mot att få ett skydd mot covid -19 via vaccinet. Det kan ge oss en ljusning så även vårt byalag kan återgå till en någorlunda normal verksamhet. Men styrelsen har fortsatt sin kontinuerliga mötesverksamhet, mycket på grund av en del spännande projekt som vi eventuellt blir involverade i;

En miljon idéer Det projekt som tidigare hette Landsbygdsmiljonen heter nu En miljon idéer och innebär att byar, byalag och privatpersoner kan söka om ekonomiska medel för angelägna projekt. 2021 kan vår del av Trelleborgs kommun sända in idéer och i slutändan vidtar en röstning om vilka projekt som ska förverkligas. Det har riktats en del kritik för reglerna för projektet där Byarådet gjort en god insats. 2022 kommer reglerna att ändras, men för vår del så genomförs 2021 som planerat.

Kulturgruppen i Anderslöv, under ledning av Rolf Olsson, har tagit kontakt och föreslagit att vi tillsammans borde ansöka om en gång- och cykelväg mellan Grönby och Anderslöv. Om Du har fler idéer om vilka projekt som vi borde söka ekonomiskt stöd till, sänd dem på mail till oss i styrelsen.

Landsbygdspriset Landsbygdspriset – som Byarådet varit remissinstans för – ställs däremot i vänteläge för att finna bättre förutsättningar och regler. EU-projekt Söderslätt Det är beviljat pengar för att tre byar/städer ska få möjlighet att exponera sina verksamheter inom näringsliv, kulturliv, lantbruk etc. Styrelsen ska undersöka viljan och behovet i Grönby med omnejd, för att i början av januari lämna ett besked om vår eventuella medverkan till ledaren för projektet Nils Philips, Idéburen utveckling i Skåne.

Ansvar för Grönby Brandmuseum? Ann Kaptein är vår högt uppskattade värdinna/guide för de som vill se museet. Men museet ägs formellt av Anderslövs församling. Nu har vi fått en förfrågan om vi är intresserade av att ta över hela ansvaret för museet – drift, underhåll etc. Styrelsen arbetar med att skapa ett gediget och habilt underlag och därefter svara de ansvariga i församlingen/kyrkorådet.

Julgran med juleljus Även om vi inte dansar kring granen, dricker glögg och äter pepparkakor tillsammans samtidigt som barnen skulle fått åka med häst & vagn, så har Ingemar och Anders rest julgranen enligt alla traditioner och ljusen tänds den 27/11.

Årsmötet 2021 flyttar vi till maj 2021 Förhoppningsvis är det möjligt att avhålla ett årsmöte i maj 2021. Interremistiskt sitter de i styrelsen, som skulle stå på omval, kvar på sina positioner fram till det framskjutna årsmötet. Medlemskap i Grönby Byalag Vi har en modest avgift för att vara medlem i byalaget: 100:- för enskild person och 200:- för en familj. Många medlemmar har inte betalt sin medlemsavgift för 2020, och snart är det dags att betala för 2021. Vi betalar inte för de evenemang som anordnas utan för medlemskapet/gemenskapen att vara med i en förening som jobbar för Grönbys bästa. Därför ber jag de som ännu inte betalt för 2020 gör det, så återkommer vi på det nya året med en påminnelse om avgiften för 2021. Och nästa år hoppas vi att vi ska arrangera evenemang som ska passa alla och samtidigt att vi är stolta och tacksamma för att vi har möjlighet att bo och leva i en så fantastisk miljö som Grönby representerar.

Samtidigt vill jag tillönska Er alla en innehållsrik Julhelg och ett riktigt Gott Nytt År, fritt från begränsande pandemi.

Med bästa hälsningar, Styrelsen för Grönby Byalag Stefan Sköld Ordförande

Välkommen till Grönby byalag!
Syftet med vår förening är att skapa gemenskap och en levande landsbygd att bo och leva i.
Bli medlem och delta i våra trevliga evenemang. Medlemsavgift: per år 200 kr/familj eller 100 kr/person.
Bg nr  5558-1052 Grönby byalag. Swish: 123 517 5906. Ange namn, adress samt ev. mail-adress och vad inbetalningen avser.

 Medlemmar kan hyra våra tält till en kostnad av 1000 kr/st. Vi har 2 st tält som vardera rymmer c:a 40 personer.
Stolar och bord kan hyras för en extra kostnad av 50 kr/bord med 8 stolar.
Betalning för hyran ska vara byalaget tillhanda senast en vecka före uthyrningstillfället.