Hej, då är omröstningen igång. Grönbys första obundna byahus – ett allaktivitetshus för alla åldrar!

Klicka på länken här för att läsa mer och rösta! Alla boende i Norra Landsbygdsområdet i kommunen får rösta.

Din röst är viktig!

 

Kära medlemmar i Grönby Byalag

Till alla nuvarande och blivande medlemmar i Grönby Byalag Glad Påsk kära Grönbybor!
Om vi smörjer oss med tålamod ser det förhoppningsvis ut som att vi alla kan mötas till årsmöte och grillfest i augusti!?
Det som dock är aktuellt redan nu är att vi alla ska betala medlemsavgiften för vårt medlemskap i Grönby Byalag för 2021.

Jasså! Varför ska vi betala medlemsavgift när det inte är några aktiviteter?

Jo, för att arbetet för Grönbys bästa pågår trots pandemi. Byalaget är en ideell förening som arbetar för att vår by ska ha så bra förutsättningar som möjligt och där det är möjligt skapa aktiviteter som främjar vår trivsel och sammanhållning.

Vi är samspråkspartner gentemot Trelleborgs Kommun och deltar i flera projekt som förhoppningsvis ska bli betydelsefullt för Grönby och styrelsen sammanträder varje månad och är aktiva i alla nedanstående projekt. Berätta litet om vad som förevarit under hösten och vad som händer i vår.

Måndagsvandringarna går oförtrutet vidare Trelleborgs Allehanda lyfte fram våra måndagsvandringar på ett trevligt sätt. Stort Tack till Christin Sjöström för allt förberedelsearbete. Efter påsk genomförs vandringarna klockan 17 varje måndag – följ med på Facebook vad gäller mötesplats etc.

Vi vill göra hemsidan mer aktuell och levande Hemsidan vi har idag är uppbyggt fint av Joakim Larsson, men vi ska försöka göra den mer tillgänglig för fler att kunna uppdatera den så vi alltid kan se aktuella händelser och i högre grad ge uppgraderat information till alla medlemmar. Adressen är: gronby.se

Byalagets mejladress
Vi ska koppla mejladressen till hemsidan och förbättra bevakningen av inkommande och utgående mejl. De som skriver till oss på den adressen ska få ett snabbt svar. Du kan lättare nå oss som är styrelsemedlemmar:

Kassör: ekonomi@gronby.se
Ordförande: stefan.skold@gronby.se
Styrelsemedlem: lars.holm@gronby.se
Generellt: info@gronby.se

Ny kassör
På grund av personliga orsaker har Marie Hammar blivit tvungen att avsäga sig ansvaret som kassör och medlem i styrelsen. Som ny kassör och medlem i styrelsen interremistiskt fram till årsmötet har styrelsen valt Anders Bergdahl. Jag har bett Anders presentera sig:

"Jag heter Anders Bergdahl, är 64 år och har bott i Grönby med min sambo Tom sedan 1995. Jag arbetar sedan många år på Arbetsförmedlingen, de senaste 11 åren med IT-relaterade frågor. Mina intressen är främst klassisk musik, opera och körsång. Jag sjunger i Dalby kammarkör och har tidigare varit aktiv i bl a Studentsångarna och Lunds Vokalensemble. Fritiden ägnas mycket åt vår whippetvalp Algot, 10 månader gammal och jag hjälper även till med skötsel av en mindre fårbesättning som Tom äger. Jag har varit aktiv i föreningslivet som ordförande, sekreterare och även kassör främst i olika körer under flera år på 90- och 00-talet. Nu ser jag fram mot uppdraget som kassör i Grönby byalag med entusiasm och glädje och hoppas att jag kan tillföra positiv energi till gruppen."

Välkommen Anders och tusen tack Marie för Ditt arbete i styrelsen som kassör!

Förfrågan från Anderslövs församling om Grönby Byalag vill ta över Brandmuséet
Att ansvara för ett Brandmuseum ligger i periferin av Svenska Kyrkans verksamhet. Därför har frågan ställts till Grönby Byalag om vi vill ta över ansvaret för muséet. För att kunna ge ett adekvat svar måste styrelsen undersöka hur vi ska kunna ekonomisera ett eget hus. Kyrkan begär inte pengar för övertagandet men det förpliktigar oss till underhåll, men framför allt måste vi ha möjlighet och ekonomiska muskler att kunna utveckla huset till att bli ett "allaktivitetshus" för oss som bor i Grönby. Därför har vi ansökt om en miljon för restaurering och viss tillbyggnad. Anders Nilsson har gjort läckra ritningar och kostnadskalkyl och jag har gjort en finansieringsplan. Oavsett utgången av vår ansökan om 1 miljon tror vi att vi ska tacka ja till kyrkans erbjudande och ta över ansvaret för Brandmuséet. Vi kan inte tänka oss att vårt museum ska få förfalla utan är i stället beredda att arbeta för att vi på sikt kan genomföra drömmen om ett kombinerat museum och allaktivitetshus.
Om Du har synpunkter på ett eventuellt övertagande av museet kan Du gärna skriva ett mail till mig: stefan.skold@gronby.se helst före den 14 april 2021.

"En miljon idéer"
Trelleborgs Kommun kraftsamlar i projektet "en miljon idéer" och 2021 är det den delen av kommunen som vi tillhör som kan komma in med förslag och ansökningar. Det första förslaget styrelsen för Grönby Byalag sände in var i samarbete med Anderslövs Kulturgrupp: En gång- och cykelväg mellan Grönby och Anderslöv. Vi fick direkt ett avslag från kommunen eftersom gång- och cykelvägar ekonomiseras och byggs av Vägverket, inte kommunen. Vi visste det, men det är viktigt att hela tiden signalera hur viktigt detta är för oss. Vi ger aldrig upp! Det andra förslaget vi har sänt in är en restaurering av Brandmuséet vid ett eventuellt övertagande från Svenska Kyrkan i Anderslöv. Vi har gjort ritningar och ekonomisk kalkyl som vi bifogade ansökan. Grundtanken är att bevara huset som ett museum men också skapa plats för ett byahus för allaktiviteter. Trelleborgs Kommun informerar: Röstningen startar 15 april Från och med torsdagen den 15 april kan du rösta på förslagen inom En miljon idéers norra landsbygdsområde. De förslag som får flest röster ska genomföras. Röstningsperioden startar torsdagen den 15 april och pågår till och med lördagen den 1 maj.

Granskning pågår Innan röstningen startar görs en granskning över hur förslagen uppfyller kriterierna. Granskningen görs för att de förslag som läggs fram för röstning i april ska leda till bättre fritid för målgrupperna barn, unga och/eller äldre eller till bättre miljö. Vi måste även kontrollera att förslagen kan genomföras praktiskt inom ramen för En miljon idéer om de får tillräckligt många röster. En del förslag är väldigt lika. Då kontaktar vi förslagsställarna för att undersöka om förslagen kan slås samman till ett gemensamt förslag för att underlätta för dem som röstar. Vi har förstås även fått en del förslag som inte går att genomföra inom ramen för En miljon idéer trots att förslagen är både bra och trevliga. Ofta är det kostnaden som sätter stopp, men det kan även vara att förslaget ligger utanför kommunens ansvarsområde eller på annat sätt inte uppfyller kriterierna för en miljon idéer. Alla förslagsställare är kontaktade Innan röstningen startar den 15 april kommer alla förslagsställare att ha fått besked om hur deras förslag hanteras. Tidplan Förslagsinlämning: 15 januari till 15 februari 2021 Bedömning, granskning: fram till 15 april 2021 Röstning: 15 april till 1 maj 2021 Resultat: juni 2021 Genomförande: augusti till december 2021 Utvärdering: december 2021 EU-projektet Söderslätt, "All utveckling är lokal"

Som jag nämnde i mitt tidigare informationsbrev i november 2020 har vi blivit inviterade till att delta i ett EU-projekt Söderslätt. Vi i styrelsen ser detta som en spännande möjlighet att delta i projekt som kan skapa ännu bättre förutsättningar för oss som bor och verkar här. Styrelsen har utsett en mindre grupp som initialt ska tänka igenom på vilket sätt projektet kan ha en betydelse och ett värde för Grönby med omnejd. Delar av arbetsgruppen har haft ett digitalt möte med Trelleborgs kommun och projektledaren och därefter ett arbetsmöte med hela gruppen. I nästa informationsbrev från styrelsen ska vi redovisa eventuella fokusområden, men innan dess är alla medlemmar i Byalaget välkommen att sända mig tankar och förslag på vad just Du tycker är viktigt att utveckla till byns fromma. Några exempel: - gång- och cykelväg mellan Grönby och Anderslöv - kollektiva transportförbindelser (t.ex. att bussen som vänder i Anderslöv har sin vändstation i Grönby) - en eventuell restaurering av Brandmuséet vid ett eventuellt övertagande - andra idéer Sänd Dina tankar och idéer till: stefan.skold@gronby.se Insamlandet av historiskt material om Grönby Många har tagit initiativ till att sända oss historiskt material om Grönby. Anders Nilsson i styrelsen har tagit på sig att vara mottagare av allt spännande som finns i huvudet och byrålådorna hos våra bybor.

Kanske det blir en ny fördjupad utgåva av "grönby-boken" i framtiden? Du som har material sänd det till Anders: anders.almvik@outlook.com Våra nyinflyttade grannar Flera familjer har flyttat till Grönby. Du som bor i närheten, hälsa dem välkomna och bjud in dem till Grönby Byalag. Vi i styrelsen ska göra vårt bästa för att kontakta dem. Att bli välkomnad i sin nya hemby är viktigt för dem och oss.

Årsmöte 2021

Ett årsmöte är det översta beslutande organet för tillsättande av styrelse, utpeka revisorer & valberedning, godkänna ekonomi och medlemsavgift m.m. Det är därför förknippat med en rad administrativt arbete för styrelsen att hantera gapet i tid som uppstår när man flyttar ett beslutande årsmöte. Därför är styrelsemedlemmarna, valberedningen och revisorerna tillfrågade om de kan sitta kvar på sina positioner interremistiskt till ett förskjutet årsmöte, och har tackat ja. Styrelsen sammanträder digitalt en gång per månad Därför kan Du skicka eventuella förslag eller frågor till oss så behandlar vi dem vid kommande styrelsemöte. (Se nya mailadresser ovan) Konklusion För att vi – trots en pågående pandemi – ska kunna fortsätta att göra vårt bästa för Grönby Byalag är det viktigt att vi stabiliserar ekonomin genom att vi alla betalar in den modesta medlemsavgiften. Det är 100:- för en persons medlemskap Det är 200:- för en hel familj
Var noga med att ange namn och mejladress – också på familjemedlemmarna när Ni betalar för en familj.
Bankgiro: 5558 - 1052
Swish: 1235175906
Med vänliga hälsningar, Grönby den 31 mars 2021 Styrelsen för Grönby Byalag Stefan Sköld Ordförande

Välkommen till Grönby byalag!
Syftet med vår förening är att skapa gemenskap och en levande landsbygd att bo och leva i.
Bli medlem och delta i våra trevliga evenemang. Medlemsavgift: per år 200 kr/familj eller 100 kr/person.
Bg nr  5558-1052 Grönby byalag. Swish: 123 517 5906. Ange namn, adress samt ev. mail-adress och vad inbetalningen avser.

 Medlemmar kan hyra våra tält till en kostnad av 1000 kr/st. Vi har 2 st tält som vardera rymmer c:a 40 personer.
Stolar och bord kan hyras för en extra kostnad av 50 kr/bord med 8 stolar.
Betalning för hyran ska vara byalaget tillhanda senast en vecka före uthyrningstillfället.