Grönby – från enskifte till nutid berättar om hur livet sett ut i Grönby från 1800-talet och fram till idag. Vilka har bott här under årens lopp och hur påverkades byn och gårdarna av enskiftet? Byns spännande historia tecknas med hjälp av ägarlängder och berättelser från gårds- och husägare samt minnen från andra personer som haft anknytning till byn.

Dessvärre är boken
tillfälligt slut på förlaget!


Några enstaka exemplar finns hos Kulturgruppen Anderslöv på Anderslövs museum, på Söderslätts Bokhandel i Trelleborg och på Trelleborgs museum.
I bokhandeln kostar boken dock 150:- för alla oavsett medlemskap.
.

116 sidor, mjuk pärm.
Text: Birgitte Langkilde och Gert Nilsson

Grönby byalag 2017