Kontakt

Gert Nilsson, ordförande
gronbybyalag@gmail.com
Landsvägen 2437 (invid Grönby skola)
231 73 Anderslöv
Mobil: 0735-65 59 99
Telefon: 0410-209 68