Styrelsen

Gert Nilsson - Ordförande och kassör, Maria Pojjesdotter - Vice ordförande
Birgitte Langkilde - Sekreterare, Lasse Svensson - Ledamot
Joakim Larsson - Ledamot, Margareta Andersson - Ledamot
Lotte Lindgren - Ledamot, Stefan Arntag - Ledamot, Anita Ohlsson - Suppleant
Frans Langkilde - Revisor, Bengt Madsen Revisor