Styrelsen

Stefan Sköld - Ordförande, Anders Nilsson - Vice ordförande
Camilla Waldenström - Sekreterare, Marie Hammar - Kassör
Christin Sjöström - Ledamot, Ingemar Bengtsson - Ledamot, Lars Holm - Ledamot,
Anita Erlandsson - Suppleant, Lars Svensson - Suppleant

Gert Nilsson
- Revisor, Bengt Madsen Revisor

Ingrid Nilsson - Valberedning, Anita Sundstedt - Valberedning

Klicka här för protokoll från senaste årsmötet: Årsmötesprotokoll, Årsbokslut