Styrelsen

Stefan Sköld - Ordförande, Anders Nilsson - Vice ordförande
Joakim Larsson - Sekreterare, Marie Hammar - Kassör
Lars Svensson - Ledamot, Camilla Waldenström - Ledamot, Ingemar Bengtsson - Ledamot,
Anita Ohlsson - Ledamot, Anita Erlandsson - Suppleant, Christin Sjöström - Suppleant
Gert Nilsson - Revisor, Bengt Madsen Revisor

Klicka här för protokoll från senaste årsmötet: Årsmötesprotokoll, Årsbokslut