Välkommen till

Grönby byalag

Syftet med vår förening är att skapa gemenskap och en levande landsbygd att bo och leva i.

Om Grönby

Grönby är en ort i Trelleborgs kommun på Söderslätt i Skåne. Byn består av tre åtskilda byar: Grönby kyrkby, Norra Grönby och Hönsinge Grönby. Historiskt sett har Grönby varit en levande bygd med ett antal väderkvarnar, smedjor, vagnmakerier, skrädderier och pottmakerier.

Byn har ett unikt läge med närheten till en vacker natur med ett rikt växt och djurliv, i kombination med närheten till storstäder, som Malmö och Köpenhamn. 

Det finns ett gott entreprenörskap i Grönby, många har startat egna verksamheter inom till exempel it-företag, serviceföretag, charkuterier, museum, bokförlag, restauranger och mötesplatser.

Till alla medlemmar i Grönby Byalag

Information om vårens aktiviteter 2022

 Årsmötet 2022

På grund av pandemin blev årsmötet för 2021 inställt och vi avhöll ett decimerat årsmöte via mail och brev med ett fåtal frågor som var avgörande för den fortsatta framdriften av byalaget;

Vi frågade om de sittande styrelsemedlemmarna inklusive ordföranden kunde få fortsatt förtroende för ytterligare ett år, samt att vi bad om stöd för att fortsätta förhandlingarna med Svenska Kyrkan i Anderslöv om ett övertagande av Brandmuseet för att påbörja resan mot ett ”allaktivitetshus” för oss som bor i Grönby.

Bägge frågorna fick ett obetingat positivt svar.

Styrelsen hade planerat ett årsmöte i mitten av februari men fortfarande är vår bedömning att vi inte bör samlas i en trång lokal, återigen på grund av den eskalerande pandemin.

Vi avvaktar därför att bestämma nytt datum för årsmötet och följer omkringliggande byalag som hoppas kunna genomföra sina årsmöten närmare sommaren.

Datum för Årsmöte 2022 är nu bestämt: Se under Aktuellt

Övriga aktiviteter under våren

Se under aktuellt

 

Övriga ärenden/projekt som styrelsen arbetat med under 2021

Trots pandemin har styrelsen träget jobbat på med de projekt som kräver administrativ kontinuitet och under hösten 2021 har vissa utåtriktade projekt genomförts.

Brandmuseet

De närmaste dagarna väntar vi att få ett gåvobrev från Anderslövs församling.

Församlingens kyrkoråd ska informeras om det gåvobrev som utarbetats av stiftets jurist.

Samtidigt har Anders Nilsson utarbetat en tentativ ritning för hur vi kan tillpassa byggnaden att både förbli ett museum och samtidigt ett allaktivitetshus för Grönby Byalag.

En arbetsgrupp bestående av Ingemar Bengtsson, Anders Nilsson, Lars Holm och Stefan Sköld ska arbeta vidare med gåvobrevet och ritningarna för att senare presenteras för styrelsen.

Miljöbron Skåne

Vi samarbetar med Miljöbron Skåne i två projekt. Det ena handlar om vår natur, möjligheter till rekreation, promenadstråk etc. och det andra om kultur & näring i Grönby, framväxten av galleri, gårdscharkuteri, Vinodling, biodling etc. i samverkan med lantbruket.

Grönby Mölla ingår också i samarbetsprojektet där Stina Larsson representerar Mölleföreningen.

Studenter från Lunds Universitet, Malmö Universitet och Högskolan i Alnarp kommer att arbeta med dessa två projekt.

Arkitekthögskolan i Lund

Det första studentprojektet kommer att redovisas när vi har möjlighet att genomföra vårt årsmöte. Till vår glädje vill professorerna vid Arkitekthögskolan fortsätta samarbetet även hösten 2022.

Möte med Anderslövs Kulturgrupp

3/2-2021 hade vi ett möte där vi diskuterade ett samarbete om Medborgarförslag om gång- och cykelväg mellan Grönby och Anderslöv, buss till Grönby samt projektet ”En miljon idéer”.

Konsert på Hällåkra Vingård

Sopranen Randi Bjerge-Sköld och pianisten Peter Svensson gav en uppskattad överraskningskonsert på Hällåkra Vingård den 17 juli 2021.

Svaneholmsfestivalen

8 augusti 2021 representerades Grönby Byalag av Marianne Larsson och Anders Nilsson.

De hade samlat ihop varor & material från Grönby Gårdscharkuteri, vin från Hällåkra Vingård, Hönsinge Hantwerksbryggeri m.fl. näringar från Grönby. De hade också sammanställt fotos och annan information.

Festivalen var välbesökt och kommer att upprepas 2022.

Loppis+grillning i Gabeljungsskogen 21/8-21

Ett lyckat och uppskattat arrangemang som aktiva styrelsemedlemmar arrangerat.

Svamprunda 18/9-21

Med en inplastad karta över vilka svampar man skulle se efter och vilka som absolut borde undvikas begav sig ett friskt gäng ut i Gabeljungsskogen.

Resultatet av svampplockningen åts upp tillsammans på goda smörgåsar på Galleri Alma.

Projekt med avgångselever vid Arkitekthögskolan vid Lunds Universitet

Under september hade vi först möte och ”rundresa” i Grönby med skolans två professorer.Några veckor senare kom 35 studenter och fick möjlighet att se hela Grönby, inklusive kyrkan, Gårdscharkuteriet, Möllan, Galleri Alma, Hällåkra Vingård m.m.

Efter en lång dag och många kilometers promenad åkte studenterna tillbaks till Lund för att börja drömma om vad de skulle vilja utveckla/bygga i Grönby.

Projektstart med ett av projekten med Miljöbron Skåne

Projektledare Fanny Björkman Sjölund hade möte med Diana Almedal, Anders Nilsson och undertecknad. Så var projektet igång. Trelleborgs kommuns utvecklingsstrateg Mirja Ullvig ska dela med sig av sin erfarenhet till Fanny under projektets gång.

Byarådet möter politiker 11 oktober 2021

Initiativet bygger på flera byalags reaktioner på de orättvisa kriterier i samband med projektet ”En miljon idéer”. Stefan S är vice ordförande i Byarådet.

Julgranständning 28/11-21

Julgranen – som Lennart Kristensson varje år levererar gratis till vårt byalag – fick sina ljus tända av en 6-åring. Mycket uppskattad gratis förtäring av grillad korv med bröd, saft & glögg. Efter dansen kring granen under ledning av Mette, kom Lasse från Tuna Gård med häst, vagn, jultomtar och godispåsar. Många barn ville åka så hästen signalerade till slut att nu ville han gå hem.

Styrelsemöten varje månad

Trots pandemin har vi troget haft våra digitala möten med styrelsen, bland annat för att följa upp de olika projekten och förbereda för en virusfri aktivitetslista för våra medlemmar.

Ekonomi, val av ordförande, styrelsemedlemmar, valberedning och revisorer får vi vänta med tills vi kan genomföra ett fysiskt årsmöte. För den som är intresserad finns årsbudgeten färdig men ännu inte genomgången av revisorerna.

Kontakta vår kassör Anders Bergdahl för närmare information.

 

Nu är det dags att betala medlemsavgiften för 2022;

Det är 100:- för en persons medlemskap, 200:- för en hel familj

Var noga med att ange namn och mejladress – också på familjemedlemmarna när Ni betalar för en familj.

Bankgiro: 5558-1052

Swish: 123 517 59 06

 

Med vänliga hälsningar,

Grönby den 24 januari 2022

Styrelsen för Grönby Byalag

Stefan Sköld, Anders Nilsson, Camilla Waldenström, Anders Bergdahl, Christin Sjöström, Ingemar Bengtsson, Lars Holm, Anita Erlandsson, Lars Svensson

Två projekt i samarbete mellan Byalaget och Miljöbron Skåne

I samarbete med Miljöbron Skåne kommer vi få hjälp av studenter i två projekt till våren-22 ett projekt som syftar till att identifiera naturvärden i vår by och ett där fokus ligger på kulturella värden och byns kulturella historia. 

Hållbar landskapsutveckling innebär att genomföra byggnationer som värnar och stärker de naturvärden som finns. Projektet om naturvärdena syftar till att undersöka ett antal gröna områden och beskriva de olika kvalitéer som dessa områden bidrar med såsom kultur, biologisk mångfald, friluftsliv och rekreation. Utifrån undersökningen tas det fram ett förslag för hur byns grönområden kan utvecklas samt hur byn på bästa sätt ska värna om naturen. 

Projektet har haft flera sökande bland annat miljövetare, trädgårdsingenjörer och landskapsutvecklare från både Lunds universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU). Rekryteringen är påbörjad. 

I projektet om byns kulturella värden kommer studenter att studera byns historia. I byn är vi måna om att fånga upp historiska kulturarv och med hjälp av nya aktiviteter och verksamheter återskapa en del av det myllrande liv som fanns under byns storhetstid. Syftet är att underlaget bättre ska visa på hur byn har utvecklats i en historisk kontext vilket i sin tur skapar förutsättningar för att bättre förstå vår nutid och planera för framtiden. 

Projektet har fått uppmärksamhet av bland annat studenter inom kulturanalys vid Lunds universitet. Rekryteringen är inte påbörjad. 

Vi är övertygade om att projekten kommer vara betydelsefulla för oss, då nya friska ögon kan ge oss utvecklingsidéer som vi själv inte hade kommit på. 

Detta är möjligt tack vare Miljöbron Skåne som är en ideell förening som förmedlar och koordinerar projekt som ökar samverkan mellan näringsliv och universitetet. Projekten genomför studenter under sin utbildningstid, framför allt som del av sina studier, och den gemensamma nämnaren för alla projekt är miljö och hållbar utveckling. Är du intresserad av deras verksamhet kan du läsa mer på: https://miljobron.se/skane/ 

exempel

på aktiviteter med Grönby byalag


Vi vill skapa en landsbygd att bo och leva i. Nedan ser du exempel på aktiviteter som bland annat främjar gemenskap och sammanhållning i vårt byalag.

Sammankomster & fest

Ett syfte med byalaget är att boende lär känna varandra och att engagera olika åldrar samt att samla boende till gemenskap.

Musik &teater

Kultur är en viktig del i våra aktiviteter att få samlas kring musik och teater. Det skapar sammanhållning och gemenskap för de boende i Grönby.

Grillning

Att samlas kring grillen kanske för en korv med bröd, det främjar att boende lär känna varandra och det engagerar olika åldrar.

Vandringar & natur

Att få vandra tillsammans stärker gemenskapen men också kropp och själ. Vandringar av olika slag är en återkommande aktivitet. Ett exempel är vår måndagsvandring  

Föreläsningar & studiebesök

Föreningen har som syfte att värna om Grönbys rika kulturhistoria. Att hålla det levande genom föreläsningar och studiebesök är en viktig del.

Utflykter

Utflykter där vi tillsammans utför en gemensam aktivitet stärker sammanhållningen och ökar gemenskapen. 

Hyra av tält, bord och stolar

Medlemmar kan hyra våra tält till en kostnad av 1000 kr/st. Vi har 2 st tält som vardera rymmer c:a 40 personer.
Stolar och bord kan hyras för en extra kostnad av 50 kr/bord med 8 stolar.
Betalning för hyran ska vara byalaget tillhanda senast en vecka före uthyrningstillfälle

Medlemskap

Bli medlem och delta i våra trevliga evenemang. Medlemsavgift: per år 200 kr/familj eller 100 kr/person. Bg nr 5558-1052 Grönby byalag. Swish: 123 517 5906. Ange namn, adress samt ev. mail-adress och vad inbetalningen avser.