Välkommen till

Grönby byalag

Syftet med vår förening är att skapa gemenskap och en levande landsbygd att bo och leva i.

Om Grönby

Grönby är en ort i Trelleborgs kommun på Söderslätt i Skåne. Byn består av tre åtskilda byar: Grönby kyrkby, Norra Grönby och Hönsinge Grönby. Historiskt sett har Grönby varit en levande bygd med ett antal väderkvarnar, smedjor, vagnmakerier, skrädderier och pottmakerier.

Byn har ett unikt läge med närheten till en vacker natur med ett rikt växt och djurliv, i kombination med närheten till storstäder, som Malmö och Köpenhamn. 

Det finns ett gott entreprenörskap i Grönby, många har startat egna verksamheter inom till exempel it-företag, serviceföretag, charkuterier, museum, bokförlag, restauranger och mötesplatser.

Till alla medlemmar i Grönby Byalag

Arkitektstudenterna kommer tillbaks till Grönby

Studenterna vid Arkitekthögskolan, Lunds Universitet, kommer till Grönby den 19 september för att bygga vidare på förra årets arkitektutställning om idéer och drömmar om Grönby. De kommer att vandra omkring hela dagen för att få intryck och kunskap om vår by. Modellutställning senare på hösten.

Två projekt i samarbete mellan Byalaget och Miljöbron Skåne

I samarbete med Miljöbron Skåne kommer vi få hjälp av studenter i två projekt till våren-22 ett projekt som syftar till att identifiera naturvärden i vår by och ett där fokus ligger på kulturella värden och byns kulturella historia. 

Hållbar landskapsutveckling innebär att genomföra byggnationer som värnar och stärker de naturvärden som finns. Projektet om naturvärdena syftar till att undersöka ett antal gröna områden och beskriva de olika kvalitéer som dessa områden bidrar med såsom kultur, biologisk mångfald, friluftsliv och rekreation. Utifrån undersökningen tas det fram ett förslag för hur byns grönområden kan utvecklas samt hur byn på bästa sätt ska värna om naturen. 

Projektet har haft flera sökande bland annat miljövetare, trädgårdsingenjörer och landskapsutvecklare från både Lunds universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU). Rekryteringen är påbörjad. 

I projektet om byns kulturella värden kommer studenter att studera byns historia. I byn är vi måna om att fånga upp historiska kulturarv och med hjälp av nya aktiviteter och verksamheter återskapa en del av det myllrande liv som fanns under byns storhetstid. Syftet är att underlaget bättre ska visa på hur byn har utvecklats i en historisk kontext vilket i sin tur skapar förutsättningar för att bättre förstå vår nutid och planera för framtiden. 

Projektet har fått uppmärksamhet av bland annat studenter inom kulturanalys vid Lunds universitet. Rekryteringen är inte påbörjad. 

Vi är övertygade om att projekten kommer vara betydelsefulla för oss, då nya friska ögon kan ge oss utvecklingsidéer som vi själv inte hade kommit på. 

Detta är möjligt tack vare Miljöbron Skåne som är en ideell förening som förmedlar och koordinerar projekt som ökar samverkan mellan näringsliv och universitetet. Projekten genomför studenter under sin utbildningstid, framför allt som del av sina studier, och den gemensamma nämnaren för alla projekt är miljö och hållbar utveckling. Är du intresserad av deras verksamhet kan du läsa mer på: https://miljobron.se/skane/ 

exempel

på aktiviteter med Grönby byalag


Vi vill skapa en landsbygd att bo och leva i. Nedan ser du exempel på aktiviteter som bland annat främjar gemenskap och sammanhållning i vårt byalag.

Sammankomster & fest

Ett syfte med byalaget är att boende lär känna varandra och att engagera olika åldrar samt att samla boende till gemenskap.

Musik &teater

Kultur är en viktig del i våra aktiviteter att få samlas kring musik och teater. Det skapar sammanhållning och gemenskap för de boende i Grönby.

Grillning

Att samlas kring grillen kanske för en korv med bröd, det främjar att boende lär känna varandra och det engagerar olika åldrar.

Vandringar & natur

Att få vandra tillsammans stärker gemenskapen men också kropp och själ. Vandringar av olika slag är en återkommande aktivitet. Ett exempel är vår måndagsvandring  

Föreläsningar & studiebesök

Föreningen har som syfte att värna om Grönbys rika kulturhistoria. Att hålla det levande genom föreläsningar och studiebesök är en viktig del.

Utflykter

Utflykter där vi tillsammans utför en gemensam aktivitet stärker sammanhållningen och ökar gemenskapen. 

Hyra av tält, bord och stolar

Medlemmar kan hyra våra tält till en kostnad av 1000 kr/st. Vi har 2 st tält som vardera rymmer c:a 40 personer.
Stolar och bord kan hyras för en extra kostnad av 50 kr/bord med 8 stolar.
Betalning för hyran ska vara byalaget tillhanda senast en vecka före uthyrningstillfälle

Medlemskap

Bli medlem och delta i våra trevliga evenemang. Medlemsavgift: per år 200 kr/familj eller 100 kr/person. Bg nr 5558-1052 Grönby byalag. Swish: 123 517 5906. Ange namn, adress samt ev. mail-adress och vad inbetalningen avser.