Om Byalaget

Om oss

Hos oss kommer du alltid att känna dig varmt välkommen. Vi i föreningen strävar efter att främja en levande, fungerande bygd samt att det skall finnas  trivsel och samhörighet mellan boende i Grönby socken. 
Vi i byalaget är intresserade av att försöka binda samman olika aktörer för att skapa ett ännu mer levande och dynamiskt bysamhälle. 
Föreningen är obunden till politiska partier, religösa samfund och övriga organisationer.

Föreningen skall främja en levande, fungerande bygd samt trivsel och samhörighet mellan
boende i Grönby och Norra Grönby och byarna omkring.

Föreningen skall därmed verka för:

 • Att alla medlemmar i byalaget kan framföra sina önskemål, idéer och problem.
 • Att boende lär känna varandra.
 • En utveckling som gagnar vår bygd.
 • En god miljö med levande kultur i byn, studera och värna om den rika kulturhistorian
  kring Grönby, Norra Grönby och byarna omkring, samt att verka för en levande utveckling
  mot framtiden.
 

Verksamheten skall verka för att: 

 • Samla boende till gemensamma åtgärder samt uppmuntra ideellt arbete och företagsamhet.
 • Engagera olika åldrar så långt möjligt, inte minst ungdomarna.
 • Påverka och samverka med politiker, myndigheter och andra organ för byns bästa.
 • Samverka med andra lokala grupper och föreningar. 
 
 

Styrelsen:

Styrelsen består av ordförande, viceordförande, sekreterare, kassör samt 3 stycken ledamöter och 2 stycken suppleanter. Revisorer för föreningen är Gert Nilsson och Per Jystrand och valberedningen består av Anita Erlandsson och Anita Sundstedt.

Fr.v.: Anita Erlandsson, Camilla Waldenström, Anders Bergdahl, Ingemar Bengtsson, Lars Holm, Stefan Sköld. Sittande: Christin Sjöström, Anders Nilsson

Stefan Sköld

Ordförande. E-mail: info@gronby.se

Anders Nilsson

Vice ordförande

Camilla Waldenström

Sekreterare

Anders Bergdahl

Kassör. E-mail: ekonomi@gronby.se

Christin Sjöström

Ledamot

Ingemar Bengtsson

Ledamot

Gunilla Berglind

Ledamot

Ingrid Nilsson

Ledamot

Lars Svensson

Suppleant

Boken

Grönby – från enskifte till nutid berättar om hur livet sett ut i Grönby från 1800-talet och fram till idag. Vilka har bott här under årens lopp och hur påverkades byn och gårdarna av enskiftet? Byns spännande historia tecknas med hjälp av ägarlängder och berättelser från gårds- och husägare samt minnen från andra personer som haft anknytning till byn.

Dessvärre är boken tillfälligt slut på förlaget!

Några enstaka exemplar finns hos Kulturgruppen Anderslöv på Anderslövs museum, på Söderslätts Bokhandel i Trelleborg och på Trelleborgs museum.
I bokhandeln kostar boken dock 150:- för alla oavsett medlemskap.

116 sidor, mjuk pärm. Text: Birgitte Langkilde och Gert Nilsson

Grönby byalag 2017

Medlemskap

Bli medlem och delta i våra trevliga evenemang. Medlemsavgift: per år 200 kr/familj eller 100 kr/person. Bg nr 5558-1052 Grönby byalag. Swish: 123 517 5906. Ange namn, adress samt ev. mail-adress och vad inbetalningen avser.